โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่แม่ชี
และเยาวสตรี เพื่อพัฒนาเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

รับโล่ประทาน

นักเรียนคนเก่งเข้ารับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมล เป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ

อ่านต่อ >>

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาและนักเรียนคนเก่งกับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” วันที่ ๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รับมอบจากท่านองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ค่ะ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนทุกๆคน ที่อดทนตั้งใจฝึกซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ จนประสบผลสำเร็จ และกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมล เป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ

อ่านต่อ >>

การแข่งขันความจำ

ผลการแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นเยาวชนอายุ 12-17 ปี รางวัลชนะเลิศ นางสาวอารียา แสงเปล่ง ม.5/2 รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงกมลพันธุ์ ไพรบึง ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวกัญญพัฒน์ จูสวัสดิ์ ม.5/1

อ่านต่อ >>

การรับบริจาค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

สมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนตามกำลังศรัทธา

เจ้าภาพอาหารกลางวัน 20,000 บาทต่อวัน หรือตามกำลังศรัทธา

สนับสนุนการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน ของใช้นักเรียน ตามกำลังศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

032-281058, 032-282222, 032-282781

มือถือ 089-7448665, 086-0208027

https://www.thaischool.org
>> ดูรายละเอียดการรับบริจาค