โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่แม่ชี
และเยาวสตรี เพื่อพัฒนาเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ม.3-6

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ career day เป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 กิจกรรมครั้งนี้จะมีนักเรียนชั้น ม.4 ทั้งหมดเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยจะแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายๆ และจะมีพี่ต้นแบบจากอาชีพต่างๆ ในครั้งนี้มีพี่ต้นแบบอาชีพตำรวจ นักวิชาการสาธารณสุข ออแกไนซ์เซอร์ ครีเอทีฟ วิศวกรโยธา วิศวกรหุ่นยนต์ นักแปล ล่าม ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สถาปนิก และ ยูทูปเบอร์ มาให้ความรู้กับนักเรียนตามความสนใจในแต่ละสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับอาชีพต่างๆ ที่ตนเองสนใจ และยังเป็นการช่วยนักเรียนในการวางแผนการเรียนในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ #มูลนิธิพุทธรักษา เป็นอย่างสูงที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับลูกๆ ธรรมจารินี ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณพี่ต้นแบบที่ใจดี สละเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆ นะคะ

อ่านต่อ >>

4th MCU Contest

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศงาน "สัปดาห์มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประกวด การกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ???????? ทั้งนี้โรงเรียนธรรมจารินีวิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกซ้อมที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการสวดมนต์ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณคณะนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละเวลาส่วนตัวมาฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ >>

รับโล่ประทาน

นักเรียนคนเก่งเข้ารับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมล เป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ

อ่านต่อ >>

การรับบริจาค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

สมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนตามกำลังศรัทธา

เจ้าภาพอาหารกลางวัน 20,000 บาทต่อวัน หรือตามกำลังศรัทธา

สนับสนุนการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน ของใช้นักเรียน ตามกำลังศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

032-281058, 032-282222, 032-282781

มือถือ 089-7448665, 086-0208027

https://www.thaischool.org
>> ดูรายละเอียดการรับบริจาค