โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ติดต่อเรา

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140

thainuns@hotmail.com

032-281058 ,032-282222, 032-282781

089-7448665, 086-0208027

ติดต่อสอบถาม