โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ศึกษาดูงาน makro สาขาราชบุรีคุณครูและนักเรียนร้านอาหารอิ่มบุญได้ไปศึกษาดูงานที่แม็คโครราชบุรีเพื่อนำความรู้มาพัฒนาร้านอาหารอิ่มบุญให้มีคุณภาพมากขึ้น ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา