โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ความจำ และ Mind map ชิงแชมป์ประเทศไทยวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ความจำและการแข่งขันเขียน Mindmap ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 9 ในการแข่งขันครั้งนี้ ทางโรงเรียนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งกับการแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นเยาวชนอายุ 13 - 17 ปี ครั้งที่ 9 นี้ ตัวแทนนักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้ อันดับที่ 1. นางสาวสาธกา วารีนิพนธ์ ม.5 อันดับที่ 2. นางสาวกัญญพัฒน์ จูสวัสดิ์ ม.4/1 อันดับที่ 3. นางสาวอภิญญา กำจร ม.6 อันดับที่ 4. เด็กหญิงสิริกร พันธ์นรา ม.2/1 อันดับที่ 6. นางสาวอารียา แสงเปล่ง ม.4/2 อันดับที่ 7. นางสาวสุภาวรรณ เตียวสกุล ม.4/1 อันดับที่ 8. นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย์ ม.5 อันดับที่ 9. เด็กหญิงกมลพันธ์ ไพรบึง ม.2/1 และรางวัล Mind map@home ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันครั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร มูลนิธิพุทธรักษา และความขยันตั้งใจฝึกซ้อมของนักเรียนทุกคนค่ะ