โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

งานศิลปฯ ระดับเครือข่ายที่ 4ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในรอบการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเครือข่ายนั้น ทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนในกิจกรรม ร้องเพลงคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3, ป.4-6 และการแสดงการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้นักเรียนที่เป็นตัวแทนในกิจกรรมดังกล่าวต้องไปแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไปค่ะ