โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โครงการกุ้งซู่ซ่า อนุบาล 1/1ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมนิทรรศการในแต่ละห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 งานนี้ได้ทั้งความรู้ ความสนุกและมีความสุขกันถ้วนหน้าค่ะ