โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ทักษะอาชีพ กระเป๋าเดคูพาจเด็กๆ ฝึกทำกระเป๋าเดคูพาจ ทำตั้งแต่สานตะกร้าเองจนสำเร็จเป็นชิ้นงานสวยๆ เด็กๆ มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ทำเสร็จแล้ว เด็กๆ ทุกคนต่างภูมิใจในผลงานของตัวเอง ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมากเลยนะคะ สำหรับความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ท่านสอน เราจะนำมาพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตค่ะ