โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ธรรมจารินีรวมพลังน้อมถวายรัชกาลที่ ๙วันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมจารินีรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปลูกต้นราชพฤกษ์ นำโดยคุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ผู้อำนวยโรงเรียน