โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

จิตอาสาปลูกปะการังทางโรงเรียนได้พานักเรียนจิตอาสาไปทำกิจกรรมปลูกปะการัง การศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และชมเรือจักรีนฤเบศร ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ค่ะ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข และตื่นเต้นเป็นอย่างมาก จากการได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะ