โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

จิตอาสาโรงเรียนสีวะราโรงเรียนได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมจิตอาสา ทำอาหารและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับเพื่อนๆ นักเรียนที่โรงเรียนสีวะรา จ.ราชบุรีค่ะ งานนี้เด็กๆ บางส่วนช่วยขนดินถมตามร่องน้ำ บางส่วนทำพิซซ่่าให้ทานช่วงกลางวัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ลูกๆ ธรรมจารินีนั้นมีจิตอาสา และมีใจที่จะแบ่งปันทำเพื่อผู้อื่นมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนานักเรียนผ่านประสบการณ์การปฏิบัติจริง การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานร่วมกับผู้อื่น