โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอาหารสำเร็จรูปโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้พานักเรียน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอาหารสำเร็จรูป ที่ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เด็กๆ ได้เห็นกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน และได้รับแรงบันดาลใจที่จะเลือกอาชีพในอนาคต