โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

เวียนเทียนวันมาฆบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้น นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย เพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้เรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย