โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี 2560วันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล(International Women’s Day) ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ได้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 จัดโดย สมาคมภิกขุนีแห่งโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคม ต่อโลกใบนี้ และเปรียบเสมือน “แม่ ผู้มีแต่ให้” ผู้ซึ่งอุทิศตน ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ทั้งปวง