โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง กับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทางโรงเรียนต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีนี้ี้ และกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมลเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ ที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีเจ้าค่ะ