โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ธรรมจารินีววิทยาวัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประจำปี๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยวัดชัยชนะสงคราม เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา