โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

รางวัลอันทรงเกียรติขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา กับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมลเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ