โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

การแข่งขันความจำผลการแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นเยาวชนอายุ 12-17 ปี รางวัลชนะเลิศ นางสาวอารียา แสงเปล่ง ม.5/2 รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงกมลพันธุ์ ไพรบึง ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวกัญญพัฒน์ จูสวัสดิ์ ม.5/1