โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุงเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้พานักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุง จัดโดยโรงพยาบาลปากท่อ