โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

English camp M.1-3กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ที่ผ่ายมา สนับสนุนโดยโรงเรียนกวดวิชาหมูน้อย