โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญขอเชิญอุดหนุนคุ๊กกี้อิ่มบุญ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชมรมทักษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ธรรมจารินีวิทยา รับรองว่าอิ่มอร่อย อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญ..ที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา